Christina Budimir Musch – beëdigd tolk en vertaler

Christina Budimir

Werkzaam als beëdigd gerechtstolk, gesprekstolk, congrestolk en vertaler van en naar het Bosnisch, Kroatisch, Servisch en Montenegrijns o.a. voor:

 • Alle Gerechtshoven en rechtbanken te Nederland
 • De Raad van State, De Hoge Raad
 • De Nationale Ombudsman
 • CILC – Center for International Legal Cooperation
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ministerie van Binnenlandse zaken
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • Congrestolkensecretariaat te Amsterdam (congrestolk)
 • I.C.T.Y. – Internationaal Tribunaal voor oorlogsmisdaden Den Haag
 • Internationaal Strafhof te Den Haag
 • Immigratie en Naturalisatie dienst / IND
 • Subtitling International bv. (vertalingen / ondertiteling  voor o.a. RTL4 en RTL5)
 • Inter consultancy bureau (vertalingen / ondertitelingen voor o.a. NOB)
 • diverse bedrijven en particulieren

en als:

 • spraakonderzoeker
 • toetscommissielid voor het toetsten van tolken en vertalers in de Bosnische, Kroatische, Montenegrijnse en Servische taal bij verschillende (scholingsinstellingen en commissies)
 • docent bij de Stichting Instituut van Gerechtstolken & -Vertalers [SIGV]
 • trainer van diverse afnemers van tolkdiensten
 • editor, vertaler en revisor voor verschillende gespecialiseerde vertaalbureau’s.

Geregistreerd in het register Beëdigde Tolken en Vertalers onder Wbtv- nummer 1471

Op 04 december 1996 te Arnhem beëdigd als vertaler en op 03 maart 2009 te Arnhem beëdigd als tolk.
Lid van de Nederlandse Genootschap van Tolken en Vertalers [NGTV]
Lid van Congrestolken te Amsterdam
Lid van de Stichting Instituut Gerechtstolken en Vertalers [SIGV]

Link