Christina Budimir Musch – beëdigd tolk en vertaler

Christina Budimir

Werkzaam als beëdigd gerechtstolk, gesprekstolk, congrestolk van en naar het Bosnisch, Kroatisch, Servisch en Montenegrijns o.a. voor:

 • Alle Gerechtshoven en rechtbanken te Nederland
 • De Raad van State, De Hoge Raad
 • De Nationale Ombudsman
 • CILC – Center for International Legal Cooperation
 • Ministerie van Justitie
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Buitenlandse zaken
 • Ministerie van Binnenlandse zaken
 • Ministerie van VROM
 • Ministerie van van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
 • I.C.T.Y. – Internationaal Tribunaal voor oorlogsmisdaden Den Haag
 • Internationaal Strafhof te Den Haag
 • Immigratie en Naturalisatie dienst / IND
 • Subtitling International bv. (vertalingen / ondertiteling  voor o.a. RTL4 en RTL5)
 • Inter consultancy bureau (vertalingen / ondertitelingen voor o.a. NOB)

Ingeschreven in het register Beëdigde Tolken en Vertalers onder Wbtv- nummer 1471.

Link